Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Omgevingswet

In de afgelopen raadsperiode was de invoering van de nieuwe zorgwet de grootste verandering die gemeenten moesten doorvoeren, in de komende raadsperiode wordt dit de Omgevingswet. Vanaf 2018 starten de voorbereidingen en in 2021 wordt de wet definitief van kracht.

Waarom de Omgevingswet?
Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Daarom worden in de nieuwe Omgevingswet, 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en 75 ministeriële regelingen omgezet in 1 Omgevingswet en 4 AMvB’s.

Het doel is een heel ander werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven teweeg te brengen. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en meer overzichtelijke regels creëert men meer ruimte voor initiatieven en kan lokaal maatwerk worden gegeven met het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag ‘mag het wel?’.
D66 staat achter de wet en haar uitgangspunten en is van mening dat we in opbouw naar de invoering daar waar mogelijk al volgens deze uitgangspunten moeten gaan werken. De inwoners, bedrijven en instellingen en hun initiatieven staan centraal en niet de regels. Werken vanuit ja-mits en niet langer vanuit nee-tenzij.

Wij werken vanuit ja-mits en gaan niet mee met nee-tenzij.