Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn.
Sport en bewegen voorkomt tweedeling: het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen en nieuwe energie. Uitgangspunt van D66 Raalte is, dat altijd gestreefd wordt naar de ondernemingszin en de creativiteit van verenigingen en andere sportaanbieders: ondernemende verenigingen met oog voor onze vrijwilligers.

De gemeente Raalte heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin enorm veel vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, beschouwen wij als waardevol en uniek. Uit de georganiseerde sport komen onze topsporters voort. Bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond. Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden.

D66 Raalte is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar. Wij willen dat de gemeente dit erkent en vrijwilligers op gepaste wijze ondersteunt. D66 Raalte wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien. Ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Dit kan alleen als vrijwilligers goed worden ondersteund door de gemeente. In kleinere dorpen hebben sportkantines een belangrijke sociale functie, ze zorgen voor binding in de gemeenschap. Ook daarom zijn kantines belangrijk voor D66.

D66 Raalte wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom hoort de vergoeding van sportactiviteiten (naast zwemlessen) thuis in het ondersteunende pakket dat de gemeente Raalte aanbiedt, zoals nu via Stichting Leergeld gebeurt. We willen een proef waarbij ook de ouders actief worden. Zij kunnen direct een aantrekkelijk (commercieel) aanbod krijgen om zich aan te sluiten bij dezelfde sportclub of vereniging. Wij spreken daarvoor ook de nationale sportfondsen aan.

D66 Raalte wil dat alle kinderen kunnen sporten.