Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Participatie en goed bestuur

Net zoals de transitie van de zorg, heeft de invoering van de omgevingswet tot doel de invloed van de inwoners te vergroten. D66 staat hierachter en wil dat de gemeente een coöperatieve partner is. . Een partner die ondersteunt waar nodig en in vertrouwen faciliteert.

Dat betekent dat:
• De gemeente actief haar zichtbaarheid naar de inwoners vergroot door o.a. beter uit te leggen waarom beslissingen worden genomen en waarom idealen worden nagestreefd.
• de gemeente goed te begrijpen is en gebruik maakt van adviseurs en vrijwilligers bij het in begrijpelijke taal opstellen van briefteksten en artikelen Wij inwoners in een vroeg stadium bij het proces van besluitvorming worden betrekken.
• de gemeente inwoners stimuleert en ruimte geeft om eigen initiatieven te ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren.
• de gemeente inwoners, bedrijven, instellingen op eigen initiatief wijst op mogelijkheden. Te denken valt hierbij aan subsidie en/of dienstverlening.
• Wij contactambtenaren en wijkagenten hier een duidelijke rol in geven. Bewoners moeten met vragen en problemen makkelijk toegang hebben tot deze mensen en zij moeten inwoners de weg wijzen.
• De gemeente goed te bereiken is door onder andere openingstijden en goede online bereikbaarheid
• De raad, als onderdeel van de gemeente, dichtbij de inwoners staat. Dit begint met een oprecht open en toegankelijke houding, die wordt ondersteund met informatiemomenten voor inwoners en momenten waarop de raad zich laat informeren door de inwoners (wat speelt er en welke ideeën hebben ze). De Raad op pad is hierbij een goed initiatief gebleken. Wij willen met de inwoners zoeken naar andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de top 100 gesprekken

De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf