Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Rechtspositie, privacy en klachten

D66 Raalte gaat er van uit dat de gemeente al haar inwoners gelijkwaardig en als gelijke behandeld. Dit houdt ook in dat inwoners de mogelijkheid moeten hebben de gemeente hier op aan te spreken, vooral wanneer men in een afhankelijke positie ten aanzien van de gemeente komt. Want wanneer men in een hulpverleningstraject terecht komt, lijkt men al gauw de regie over het leven kwijt te raken. Dat hoort niet. Mensen die in een moeilijke situatie zitten, horen zoveel mogelijk hun autonomie te kunnen bewaren. D66 waakt over de rechtspositie van hulpvragers: we ijveren voor zelfbeschikking, waarheidsvinding, recht op privacy en een goede klachtenregeling.

Aanvullend hieraan wil D66 Raalte dat de gemeente altijd de privacy van haar inwoners beschermt. Met de decentralisatie van taken over de afgelopen jaren heeft de gemeente ook een steeds grotere rol gekregen in het ontsluiten, maar vooral ook het bewaken van de gegevens van haar inwoners. D66 Raalte is van mening dat een Privacy Handvest ( https://d66.nl/noodzaak-gemeenten-beschermen-privacy-inwoners/ ) hier mogelijkheden toe biedt om dit op een gedegen en gestructureerde manier te doen.

In de gemeente Raalte zijn al haar inwoners gelijkwaardig en worden zij als gelijke behandeld.