Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en succes. Wij investeren daarom in onderwijs. D66 Raalte wil daarom het onderwijs ondersteunen op die gebieden waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt zoals gebouwen, bewegings-en cultuur-onderwijs en vervoer.

Onderwijsinstellingen en leerkrachten weten zélf het best hoe de kwaliteit van onderwijs verder verhoogd kan worden. Onderwijs is een maatschappelijke opdracht en D66 Raalte vindt het de taak van de gemeente om onderwijsinstellingen daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen: van voorschoolse opvang tot hoger onderwijs.

Kinderen en leerkrachten hebben recht op een goede, gezonde en prettige leer- en werkomgeving. D66 Raalte kiest voor brede scholen met een goed binnenklimaat. Een multifunctioneel gebouw waar samenwerkende partijen zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Om partijen tijd te geven voor samenwerking, pleit D66 Raalte voor een conciërge op elke school voor het uit handen nemen van praktische beheertaken en klein onderhoud. Klein onderhoud moet vlot worden gedaan en achterstallig onderhoud moet zo snel mogelijk worden weggewerkt.

Weliswaar marginaal, maar de kosten van het leerlingenvervoer zijn te beteugelen door op diverse plaatsen verzamelpunten in te richten. Daar kunnen kinderen die daartoe in staat zijn en al dan niet zelfstandig naar toe komen, om vervolgens naar hun school gebracht te worden.

D66 Raalte wil de samenwerking tussen het bedrijfsleven, inwoners en onderwijsinstellingen stimuleren. Bijvoorbeeld door vanuit de gemeente starters actief te wijzen op de mogelijkheid tot samenwerking en plannen te bespreken met de betreffende scholen.

Schoolbesturen van zowel de openbare scholen als die van de bijzondere scholen dienen gelijk behandeld te worden. D66 Raalte wil dat de gemeente er te allen tijde voor moet zorgen, dat voor de beide besturen gelijke regels gelden.

D66 past op de kleintjes