Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Creativiteit van inwoners vraagt om politieke bescheidenheid bij de gemeente.

D66 Raalte vindt het belangrijk, dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Culturele activiteiten hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te ondernemen of te bezoeken als toerist.

Gebleken is, dat cultuurhistorische elementen van onze kernen in trek zijn. Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich meebrengt. Het belang van de creatieve economie neemt in de toekomst alleen maar toe. D66 Raalte ziet cultuur als een voorwaarde voor een gezond functionerende samenleving waarin zelfstandige, kritische en zelfbewuste inwoners leven. Inwoners die voor zichzelf kunnen zorgen en voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat de overheid voorschrijft wat ze wel en niet mogen doen of laten.

Wij ondersteunen de ambities uit het cultuurbeleidsplan 2017-2021. D66 Raalte is nog steeds van mening, dat het gemeentelijk beleid in Raalte hoofdzakelijk gericht is op cultuur en nog te weinig op kunst. D66 Raalte wil hierin een betere balans tussen kunst en cultuur bereiken. Wij zullen toezien op de uitvoering van dit cultuurbeleidsplan, inspelen op de actualiteit en daar waar nodig bijsturen. Informatie over activiteiten rond kunst en cultuur moet eenvoudiger te vinden zijn. D66 Raalte wil investeren in samenwerkingsverbanden tussen instellingen die zich op kunst en cultuur richten. Ondersteuning van de ‘cultuurmakelaar’ en de ‘combinatiefunctionaris cultuur’ is van groot belang en moet geïntensiveerd worden.

Cultuurbeleid dat groei en bloei stimuleert
D66 Raalte wil een vitaal en bloeiend cultuurbeleid. Dat wil zeggen, een culturele infrastructuur met voldoende budget voor podiumkunsten, beeldende kunsten, media, amateurkunst, muziekeducatie en cultureel erfgoed die past bij een gemeente als Raalte.

Voor meer over kunst en cultuur verwijzen wij u graag door naar ons programma.

Creativiteit van inwoners vraagt om politieke bescheidenheid