Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid van bewoners en samenredzaamheid van bewoners onderling.

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. Bij het uitvoeren van de kerntaken van de WMO moet de focus liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken, inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking en bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. De gemeente moet zorgen dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen blijven participeren in de maatschappij.

D66 vindt opvoeden van kinderen primair de taak van de ouders/verzorgers. Op het gebied van jeugdzorg denken we dat vroegtijdige signalering al veel kan voorkomen. Daarom zetten we in op preventie en voorlichting. Daarbij geloven we in de kracht en de beleving van het kind en de jeugd zelf. We vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen praten met het kind en over het kind. Daarbij stopt zorg niet bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Op eigen benen staan kan als extra pittig worden ervaren wanneer er geen sterk vangnet is om in terug te vallen.

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal.