Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Groenbeleid en Natuur

D66 Raalte vindt het agrarisch cultuurlandschap in onze gemeente van grote waarde. Ons Essenlandschap en Oude Hoevenlandschap is uniek van karakter en dient dan ook beschermd en gepromoot te worden. Het buitengebied van Raalte is met haar natuurschoon en zeer lange historie aantrekkelijk voor inwoners van het buitengebied, maar zeker ook voor toeristen die Salland bezoeken.
In het buitengebied wordt gewerkt in en aan het agrarisch domein. Door de eeuwen heen hebben boeren het zo herkenbare Sallandse landschap gemaakt tot wat het nu is. Landbouwgronden en natuur die toeristisch aantrekkelijk zijn. Het behouden, en waar mogelijk uitbreiden, van het natuurschoon vinden we belangrijk. Voor D66 is de vervolmaking van het programma Natura 2000 essentieel voor het behoud van ons natuurschoon. Zuinig zijn op ons paradepaardje: het Boetelerveld.

D66 vindt een evenwichtig groenbeleid binnen de gemeente Raalte belangrijk. Hieronder valt ook nadrukkelijk het groenbeleid binnen de kernen.

Gelet op de druk die door de (intensieve) veeteelt en andere agrarische vormen wordt uitgeoefend op het landschap en de teruggang van de weidevogelpopulatie is D66 voorstander van het stimuleren van afspraken waarbij zowel agrariërs, maar ook landgoedeigenaren en organisaties van landschapsbeheer hun verantwoordelijkheid nemen voor een natuurvriendelijker landschap met flora en fauna die er van oudsher in thuishoort. In de provincie Overijssel bestaat er al een pact tussen landbouw en natuurorganisaties die in Overijssel actief zijn. D66 Raalte wil dat dit ook in de gemeente Raalte prioriteit houd. Daarmee willen we bereiken dat recht wordt gedaan aan de lokale bedrijvigheid van de landbouw in samenhang met de natuur en het landschap toeristisch aantrekkelijk blijft.

Om het belang van ons landschap en de omgeving te benadrukken moeten kinderen meer worden betrokken bij hun omgeving, het veilig kunnen spelen in de natuur is dan ook belangrijk voor hun ontwikkeling.

Ons Essenlandschap en Oude Hoevenlandschap is uniek van karakter en dient dan ook beschermd en gepromoot te worden.