Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Fysieke leefomgeving en de kernen

Fysieke leefomgeving

Meer nog dan in het verleden moet de gemeente in de nieuwe Omgevingswet zorgen voor een gezonde leefomgeving. De vele mogelijkheden van burgerparticipatie die deze wet mogelijk maken zullen wij hierbij betrekken om vanuit deze uitgangspunten te streven naar een schone, gezonde, duurzame en veilige fysieke leefomgeving voor haar inwoners Met voldoende voorzieningen om als volwassene goed te kunnen wonen, leven en werken en voor kinderen dat te kunnen bieden wat ze nodig hebben om hun plek in de wereld in te nemen. Daarbij zijn de begrippen kwaliteit, duurzaam, gezond en veiligheid de kernwaarden waarop we de plannen zullen beoordelen.

D66 Raalte wil dat er kritisch wordt gekeken naar de speelplekken in de dorpen en buurten. Niet alle speelplekken sluiten nog aan op de behoeften die er zijn bij de Raalter jeugd. De buurtvoorzieningen moeten bij voorkeur meegroeien met de ouder wordende jeugd. D66 is er in principe als faciliterende gemeente een voorstander van dat speelplekken in eigen beheer van buurten komen. Tegelijkertijd mogen speelplekken niet om louter financiële redenen worden weggehaald.
Steeds meer worden speelplekken van natuurlijke elementen voorzien het zogenaamde natuurlijke spelen. In plaats van klimrekken boomstammen en in plaats van tegels zand. Deze groene speelplekken zijn niet alleen voor kinderen aantrekkelijk, maar ook veel milieu vriendelijker dan de betegelde schoolpleinen. D66 wil bevorderen speelplekken worden ingericht met natuurlijke elementen.

De kernen

Raalte is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. De oude dorpskernen van, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Lierderholthuis, Broekland, Mariënheem en Laag Zuthem zorgen er samen met de centrumdorpen Raalte en Heino voor dat het dorpse karakter in grote delen van de gemeente Raalte behouden blijft.

Raalte is een plattelandsgemeente behorend tot de kleinere gemeenten (30-50 duizend inwoners). Dat betekent dat het beleid prioriteit moet geven aan de 3 factoren die voor dit soort gemeenten het belangrijkst zijn : de landbouw, sociaal culturele aspecten en toerisme.

D66 Raalte wil de samenhang binnen de gemeente versterken door in de ontwikkeling van Raalte de nadruk te leggen op verbinding van het centrum van Heino met het centrum van Raalte. Beide als kloppend hart binnen de gemeente.

Een schone, gezonde, duurzame en veilige fysieke leefomgeving voor alle inwoners