Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ondernemen

Raalte moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, maar ook om te werken.
D66 Raalte vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar realiseert zich ook dat sommigen niet op eigen kracht voort kunnen. Zij verdienen de steun van een proactieve gemeente om hen waar mogelijk te laten participeren in de arbeidsmarkt. De gemeente zal ook ondernemers moeten ondersteunen bij het aanbieden van geschikt werk.

D66 Raalte vindt dat de gemeente ruimte voor bedrijvigheid in de kernen vooral moet vinden door de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Zolang daar nog voldoende mogelijkheden zijn, is uitbreiding van bedrijventerreinen elders ongewenst. Bedrijventerrein de Zegge is ontwikkeld in een economisch ongunstige tijd waardoor verkoop van percelen stagneerde. Het wordt nu tijd, dat onze gemeente zich nog meer inspant voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Er moet een vestigingsklimaat worden gerealiseerd, waarbij ondernemers zich welkom voelen. Geïnteresseerde ondernemers die passen binnen de kaders van duurzaamheid en werkgelegenheid, moeten proactief worden aangesproken door de gemeente om ze ‘binnen te halen’. Raalte zal de komende jaren een grote inspanning moeten leveren om bedrijven aan zich te binden. Immers, als de Zegge VII grotendeels leeg blijft, moet grond worden afgeboekt en dat kost de gemeenschap veel geld.

Omdat D66 Raalte geen nieuwe bedrijventerreinen wil toestaan zolang er nog onverkochte grond voorhanden is, zal de gemeente het mogelijk moeten maken, dat in de verschillende dorpskernen gevestigde bedrijven daar kunnen blijven. D66 Raalte vindt dat voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van de kernen erg belangrijk.

Wij vinden dan ook, dat de gemeente actief moet zijn in het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en het aantrekken van nieuwe ondernemingen. Het behouden van bestaande bedrijven mag daarbij zeker niet vergeten worden. Het is de taak van de gemeente om zorg te dragen voor een innovatief ondernemersklimaat. Daarbij moeten zeker de regio Zwolle en Kennispoort regio Zwolle betrokken worden. D66 Raalte wil dat de gemeente startende bedrijven actief faciliteert.

Ondernemers ervaren grote regeldruk en wantrouwen bij de overheid. Ondernemerschap gedijt bij een toegankelijke overheid. D66 Raalte wil bij de gemeente één aanspreekpunt voor ondernemers. Bovendien dienen onbegrepen regels afschaft of minder gedetailleerd te worden. D66 Raalte wil, dat de gemeente meer speelruimte biedt aan ondernemers die innoveren.

D66 Raalte vindt dat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt; of je nu als werknemer of als zelfstandige aan de slag wil. Dit geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Er staan nu te veel mensen met een handicap of beperking langs de kant.

D66 Raalte bepleit een actieve houding van de gemeente om de ontwikkeling van toeristisch/ recreatieve bedrijvigheid in onze gemeente te stimuleren.
In de kernen is sprake van soms langdurige leegstand van winkelruimte. D66 Raalte vindt dat de gemeente in overleg met de winkeliers- en ondernemersverenigingen een concreet en realistisch plan van aanpak moet opstellen én uitvoeren.

Wij willen dat Raalte een gemeente is, waar een actief arbeidsbeleid wordt gevoerd. Wij zijn voorstander van ‘aan de slag blijven’, ook als dat via vrijwilligerswerk zou moeten zijn. In de visie van D66 Raalte biedt de gemeente maatwerk in het begeleiden naar werk. Intensieve samenwerking tussen gemeente en werkgevers én regionale samenwerking tussen gemeenten onderling zijn wat ons betreft hierbij noodzakelijk.

Mensen zijn het grootste kapitaal