Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een betrouwbare en levendige gemeente

D66 vindt dat een betrouwbare levendige gemeente een vitale gemeente is.
Vitaliteit is veel meer dan alleen gezond zijn, namelijk ook genieten en geluk. Maar de basis is wel ‘gezond’ in de ruimste betekenis van het woord. Een gezonde gemeenschap wordt gevormd door tevreden inwoners, goed draaiende ondernemingen, een actieve gemeentelijke organisatie, gedreven maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. We streven ernaar dat al deze onderdelen stuk voor stuk financieel gezond, vitaal en (pro) actief zijn. Zo ontstaat een vitale gemeente, waar het voor iedereen prettig is om te wonen. Als de basis goed zit, dan kunnen we gelukkig zijn en genieten

D66 is overtuigd van de kracht en vindingrijkheid van mensen. Als we vertrouwen op de eigen kracht van mensen, dan zien we een overheid die uitgaat van wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. D66 wil mensen die het (even) niet zelf redden, graag helpen zelf weer grip op zaken te krijgen. D66 blijft zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en acceptatie van verschil de norm is.

De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf daarom moeten inwoners vroegtijdig betrokken worden bij plannen