Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn.

Financieel gezond

Financieel gezond

Participatie en goed bestuur

De gemeente is de bestuurslaag waar de inwoners het meest mee te maken hebben. Het contact tussen de inwoners en de gemeente is door o.a. de transitie van de zorg naar de gemeenten al toegenomen en zal de komende jaren o.a. door de invoering van de omgevingswet in 2018 alleen nog maar meer toenemen.

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 wil dat Raalte bereikbaar is voor iedereen en dat iedereen zich makkelijk kan verplaatsen in de gemeente. D66 zet zich in voor een goed en passend vervoer voor een mobiele en duurzame samenleving. Dat kunnen wij niet alleen dus doen wij dat in samenwerking en in overleg met onze buurgemeenten en de provincie.

Omgevingswet

In de afgelopen raadsperiode was de invoering van de nieuwe zorgwet de grootste verandering die gemeenten moesten doorvoeren, in de komende raadsperiode wordt dit de Omgevingswet. Vanaf 2018 starten de voorbereidingen en in 2021 wordt de wet definitief van kracht.

Openbare ruimte en leefomgeving

Daar waar bewoners zelf een functie kunnen vervullen in de leefbaarheid van de wijk, ondersteunt de gemeente hen daarin.

Een duurzame Gemeente

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de duurzaamheid van de economie in de toekomst.

Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Creativiteit van inwoners vraagt om politieke bescheidenheid bij de gemeente.

Ondernemen

Raalte moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, maar ook om te werken.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 investeert daarom in onderwijs.