Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden.

Groenbeleid en Natuur

D66 vindt een evenwichtig groenbeleid binnen de gemeente Raalte belangrijk.

Fysieke leefomgeving en de kernen

Raalte is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. De oude dorpskernen van, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Lierderholthuis, Broekland, Mariënheem en Laag Zuthem zorgen er samen met de centrumdorpen Raalte en Heino voor dat het dorpse karakter in grote delen van de gemeente Raalte behouden blijft.

Rechtspositie, privacy en klachten

Rechtspositie, privacy en klachten

Een betrouwbare en levendige gemeente

Een goed gemeentebestuur weet wat er onder de bevolking leeft en is toegankelijk voor haar inwoners. Deze moeten zich kunnen herkennen in hun gemeentebestuur.

Financieel gezond

Financieel gezond

Participatie en goed bestuur

De gemeente is de bestuurslaag waar de inwoners het meest mee te maken hebben. Het contact tussen de inwoners en de gemeente is door o.a. de transitie van de zorg naar de gemeenten al toegenomen en zal de komende jaren o.a. door de invoering van de omgevingswet in 2018 alleen nog maar meer toenemen.

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 wil dat Raalte bereikbaar is voor iedereen en dat iedereen zich makkelijk kan verplaatsen in de gemeente. D66 zet zich in voor een goed en passend vervoer voor een mobiele en duurzame samenleving. Dat kunnen wij niet alleen dus doen wij dat in samenwerking en in overleg met onze buurgemeenten en de provincie.

Omgevingswet

In de afgelopen raadsperiode was de invoering van de nieuwe zorgwet de grootste verandering die gemeenten moesten doorvoeren, in de komende raadsperiode wordt dit de Omgevingswet. Vanaf 2018 starten de voorbereidingen en in 2021 wordt de wet definitief van kracht.

Openbare ruimte en leefomgeving

Daar waar bewoners zelf een functie kunnen vervullen in de leefbaarheid van de wijk, ondersteunt de gemeente hen daarin.