Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd, Werk en Zorg

Met de transities komen de grootste maatschappelijke veranderingen sinds de tweede wereldoorlog op de gemeente af. D66 is hier niet bang voor, maar ziet hier kansen in.

Regionale Samenwerking & Goed Bestuur

Een goed gemeentebestuur weet wat er onder de bevolking leeft en is toegankelijk voor haar inwoners. Deze moeten zich kunnen herkennen in hun gemeentebestuur.

Verkeer & Infrastructuur

D66 wil dat Raalte bereikbaar is voor iedereen en dat iedereen zich makkelijk kan verplaatsen in de gemeente. D66 zet zich in voor een goed en passend vervoer voor een mobiele en duurzame samenleving. Dat kunnen wij niet alleen dus doen wij dat in samenwerking en in overleg met onze buurgemeenten en de provincie.

Wonen & Buitengebied

Raalte is een aantrekkelijke werkgemeente en nadrukkelijk ook een prettige plaats om te wonen. De oude dorpskernen van Heino, Luttenberg, Heeten, Nieuw Heeten, Lierderholthuis, Broekland, Mariënheem en Laag Zuthem zorgen er samen met het centrumgebied voor dat het dorpse karakter in grote delen van Raalte behouden blijft.

Openbare Ruimte

D66 Raalte wil dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte de inwoners van de gemeente actief betrokken worden (participatiesamenleving).

Duurzaamheid

De keuzes die we vandaag maken, bepalen de duurzaamheid van de economie in de toekomst.

Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur zijn essentieel voor de samenleving in de gemeente. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor.

Economie & Werkgelegenheid

Raalte moet niet alleen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, maar ook om te werken. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Zij verdienen de steun van een actieve gemeente.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 investeert daarom in onderwijs. Wij willen onderwijs weer de kwaliteit en aandacht geven die het verdient. Met leraren die het beste uit zichzelf en hun leerlingen kunnen halen. En een overheid die daar waardering voor heeft.

Financiën

D66 Raalte wil dat de begroting duurzaam is.