Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Privacy Handvest D66 Raalte

Al jaren zet D66 zich in dat gemeenten de privacy van haar inwoners beter beschermen, zo ook in Raalte. Deze staat namelijk onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten raken aan die privacy. D66 Raalte is van mening dat de gemeente een privacy handvest moet opstellen waarin afspraken worden gemaakt die de privacy van haar inwoners beschermt. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, er controleerbare regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, er een privacy functionaris is en dat burgers het recht krijgen om hun gegevens in te zien en tot op bepaalde hoogte te laten verwijderen.

Hier ligt ook een belangrijke taak bij de gemeenteraad om te controleren of toepassing van privacy schendende middelen juist gebeurt.

Om hier enige structurering in aan te brengen heeft D66 een aantal uitgangspunten opgesteld voor het Privacy Handvest:

 1. Privacygevoelige informatie zorgvuldig verwerkt en beveiligd:
  Alle privacygevoelige informatie waarover de gemeente beschikt wordt behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Toegang tot een veilige website:
  Toegang tot een veilige website waarop persoonsgegevens alleen na toestemming van burgers en beveiligd worden opgeslagen en worden beschermd tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking.
 3. Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA:
  Regels over wie inzage kunnen krijgen in het GBA en burgers worden geïnformeerd indien hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden;
 4. Maatregelen om persoonsgegevens definitief te verwijderen:
  Maatregelen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.
 5. De mogelijkheid om te allen tijde inzage te verkrijgen:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om te allen tijde in te zien welke persoonsgegevens de gemeente over hen heeft verzameld en deze informatie binnen vier weken na ontvangst van een inzage-verzoek te doen ontvangen.
 6. Persoonsgegevens kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd:
  Burgers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens door de gemeente te laten verwijderen of corrigeren.
 7. Een gemeentelijk privacy functionaris:
  De gemeente wijst een privacy functionaris aan die jaarlijks aan het college en aan de raad rapporteert over hoe het met privacybescherming door de gemeente gesteld is;
 8. Afspraken met de gemeenteraad over controle:
  Afspraken met de gemeenteraad over controle op de toepassing van privacy schendende middelen in het publieke domein zoals bijvoorbeeld drones, cameratoezicht, inzage in parkeergegevens. De burgemeester meldt bijvoorbeeld vooraf aan de gemeenteraad wanneer een middel zoals de drone boven de gemeente wordt ingezet.
Gepubliceerd op 09-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018