Steun ons en help Nederland vooruit

Ton de Gee

Lid steunfractie

Heeten

Mijn naam is Ton de Gee,

Ik ben sinds 2013 gepensioneerd maar was voorheen werkzaam  bij een organisatie die actief is in de agrarische sector en woon sinds 2000 in Heeten.

Na terugkeer uit het buitenland in 1988 merkte ik dat Nederland op een aantal punten niet meer voldeed aan het beeld dat ik had. Met name bezuinigingen op onderwijs en onderzoek waren zorgelijk. De universiteit waar ik diergeneeskunde had gestudeerd zag ik haar vooraanstaande positie langzaam verliezen. Voor mij een reden om lid te worden van D66, een partij die los van zuilen en pragmatische en weloverwogen besluiten voorstond. Uiteraard sprak het hoge democratische gehalte van de partij (toen uniek) mij aan.

Als lid van een politieke partij in de gemeente Raalte voel ik het als een plicht actief de partij te steunen bij de komende verkiezingen. Mijn voormalige werkzaamheden brachten met zich mee dat ik veel in het buitenland verblijf waar ik aan de lijve de voordelen van de EU ondervond. Een sterk Europa brengt Nederland veel voordelen.

Ik draag de veehouderij een warm hart toe. Ik beschouw met name de melkveehouderij als een bepalende factor in het Sallandse landschap. Veehouders die bij hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur verdienen steun terwijl de “knoeiers” dienen te worden aangepakt. Juist daarom zijn de initiatieven van de LTO om samen te werken met milieu organisaties en om de relatie tussen burger en veehouder te bevorderen belangrijk. Helaas zijn steeds minder veehouders om financiële redenen in staat hun rol als landschapsbeheerders te vervullen.

 

Meer van Ton de Gee