Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Moorman

Fractievoorzitter

Heino

Ik ben Peter Moorman, 61 jaar oud en getrouwd en heb 2 zonen. Ik woon in Heino. Ik werk bij de provincie Overijssel als programmamanager Europese subsidies. In mijn werk en als raadslid heb ik veel ervaring met de volgende beleidsterreinen: economie, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en bestuurlijke samenwerking. Als vrijwilliger heb ik ervaring opgedaan in het onderwijs in diverse functies, zoals bestuur en medezeggenschap. Momenteel ben ik raadslid namens D66 in de gemeente Raalte. Daarnaast ben lid van de Raad van Advies van de stichting Duurzaam Heino.
De afgelopen drie jaar hebben we als tweemansfractie voor D66 het nodige bereikt. Op het gebied van duurzaamheid en economie zijn door de fractie ingediende moties bijna raadsbreed aanvaard. Daarnaast heb ik mij ingezet voor het onderwerp bestuurlijke vernieuwing. Een initiatiefvoorstel voor burgerraadsleden heeft het helaas niet gehaald. De komende periode zet ik mij om bovenstaande punten verder tot uitvoering te brengen.

Ik vind het belangrijk om de stem van D66 te laten horen in de raad en daarbuiten en de inwoners te betrekken bij de onderwerpen die hen aangaan. Openheid en transparantie zijn daarbij leidende begrippen. Ik vind het belangrijk om het gesprek aan te gaan en contacten te onderhouden met vertegenwoordigende organisaties. De komende raadsperiode komen er veel zaken op de gemeente af. Met de nieuwe omgevingswet krijgt de gemeente, maar ook de inwoner, meer ruimte voor initiatieven. De inwoners moeten daarbij vanaf de start worden betrokken. Bovendien zullen we als gemeente zaken slimmer moeten doen. Het intensiveren van de samenwerking met de buurgemeenten vind ik daarbij erg belangrijk.

Meer van Peter Moorman