Steun ons en help Nederland vooruit

Marianne Pont – ter Haar

Lid steunfractie

Raalte

Sinds 1977 ben ik lid van D66. De afgelopen raadsperiode heb ik actief meegedraaid in de steunfractie van D66 Raalte.

Vanuit de steunfractie heb ik meegeschreven aan het programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Mijn interesse ligt, naast zorg en cultuur in het algemeen, bij de ouderen in Raalte. Daar wil ik mij voor inzetten en ik heb daarom het onderdeel – ouderen – in het verkiezingsprogramma geschreven.

Waarom koos ik destijds voor D66? Het is een partij die mensen voorop stelt. Betrokkenheid stimuleert bij iedereen in alles wat zich om hen heen afspeelt. Die uitgaat van de eigen kracht van mensen. D66 is bij uitstek de partij die mensen invloed wil geven op hun eigen leven en leefomgeving. Door ze écht te betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen en ze daarvoor ook de middelen te geven.

D66 gaat uit van de kracht van mensen en kijkt wat iemand zelf of in samenwerking met anderen kan. Zelfredzaamheid bevorderen door te investeren in mensen, bijvoorbeeld via onderwijs, biedt kansen voor de toekomst en voor een duurzame oplossing. Dit alles spreekt mij nog steeds aan als voormalig buurt-opbouwwerker.

D66 is een partij die staat voor een zo groot mogelijke openheid, geen achterkamertjes politiek. Zo min mogelijk regeltjes en als die er toch moeten komen voor iedereen in begrijpelijke en duidelijke taal.

Al met al voor mij een reden om mee te doen met de komende verkiezingen, al ambieer ik geen plek in de raad. Vandaar de laatste plaats op de lijst.

Meer van Marianne Pont – ter Haar