Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 maart 2020

Coronavirus

De overheid neemt vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en spoedeisende hulp voor iedereen bereikbaar te houden. Zo ook in Raalte. Dit heeft ook consequenties voor het functioneren van de gemeenteraad en het werk van de fractie. D66 Raakte heeft vertrouwen in de aanpak van de samenwerkende instanties, de veiligheidsregio, de GGD, het RIVM en de landelijke en regionale overheid.

 

Geen raadsvergaderingen

Voor de politiek in Raalte is afgesproken dat tot 6 april alle raadsvergaderingen en bijeenkomsten van de raad vervallen. In de week van 30 maart wordt gekeken of langer uitstel van raadsbijeenkomsten nodig is.

Ook D66 schort activiteiten op

De fractie heeft besloten ook haar fractievergaderingen op te schorten. De fractie houdt de lijnen wel open en bespreekt urgente zaken langs digitale weg. Ook het bestuur van de afdeling D66 Salland heeft zijn groepsactiviteiten geannuleerd. Het bestuur van D66 Salland zal samen met de diverse fracties in de gaten houden welke maatregelen en adviezen er landelijk gelden en deze navolgen. Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan contact op via e-mail: bestuur@d66deventer.nl of info@d66raalte.nl

Raalte informatie over het Coronavirus

Meer informatie over de voorzetting van gemeentelijke taken in relatie tot het coronavirus is te vinden op een speciaal ingerichte webpagina van de gemeente:  https://www.raalte.nl/informatie-over-coronavirus

Tot slot wensen wij iedereen veel sterkte in deze moeilijke periode.

Namens de fractie en bestuur,

 

Bert Terlouw, fractievoorzitter D66 Raalte

Arjen Schuiling, voorzitter D66 Salland