Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 mei 2019

Volledige steun D66 voor de Raalter werkgroep Groene Agenda

D66 Raalte zal de oproep van de werkgroep “Groene agenda” aan de gemeenteraad Raalte volledige steunen tijdens de behandeling van de kadernota aanstaande donderdag. D66 zal een motie hierover gaan indienen.

 

Op 18 april heeft de werkgroep ingesproken tijdens een Ronde Tafel Gesprek over de kadernota. Hierin heeft dhr Poelman namens die werkgroep uiteengezet hoe de werkgroep uitvoering geeft aan de doelen die zijn opgenomen in de gemeentelijke beleidsnota Groen, samen doen! Een aantal raadsleden hadden hem verzocht om schriftelijk een nadere uitleg te geven over het verzoek vanuit de werkgroep Groene Agenda om het budget structureel te verhogen m.i.v. 2020 van € 5 000,- naar € 25 000,- per jaar. Op 26 april heeft dhr. Poelman dat gedaan en D66 is bijzonder te spreken over de beschreven activiteiten om de gemeentelijke doelen te halen.

Deze activiteiten zijn;
• Het vergroten van de biodiversiteit. (Voorbeeld: Inzaaien stroken op particuliere en gemeentelijke terreinen. De werkgroep heeft bewust gekozen om een groot deel van het huidige budget van € 5 000,- in te zetten om de biodiversiteitsstroken in te zaaien. Dit om het beleid Groen, samen doen! zichtbaar te maken. De reacties zijn en waren zeer positief en op dit moment is het aanbod van gronden om in te zaaien groter dan waaraan wij kunnen voldoen wegens budgettaire reden);
• Verschralen van bermen;
• Inzet op het creëren en plaatsen van meer insectenhotels. 1/5 van de wilde bijen leeft bovengronds;
• Extra inzet op communicatie en educatie. (Groen, samen doen! beleid draagvlak creëren en vergroten);
• Monitoring van de maatregelen, wat levert de extra inzet op? Voorbeeld: De bestrijding van de eikenprocessierups middels het plaatsen van nestkasten (Koolmees, Pimpelmees, Boomklever). De werkgroep Groene Agenda heeft het voornemen meer en genummerde nestkasten te plaatsen en via een app of website inzichtelijk te maken welke vogelsoorten zich nestelen. Ook wordt er gedacht aan het plaatsen van vleermuiskasten. De vleermuis kan een grote bijdrage leveren aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Ervan uitgaande dat deze methode van natuurlijke bestrijdingen goede resultaten oplevert zal er een significante besparing zijn op de kosten om de eikenprocessierups te bestrijden.

Hierop is door D66 besloten het verzoek van de werkgroep volledig te steunen met een motie die het college van B&W oproept dat ook te doen.