Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 januari 2019

Nieuwjaarsspeech Bert Terlouw

Tijdens de nieuwjaarsborrel van D66 Salland werden door de drie D66 fracties in D66 Salland nieuwjaarsspeeches gehouden. Helaas kon Bert Terlouw namens D66 Raalte niet aanwezig zijn vanwege belangrijke gemeenteraadsactiviteiten, daarom werd de speech gegeven door steunfractielid Hylk van Ekelenburg.

“D66 Raalte, 10-1-2019

Vanwege meerdere raadsactiviteiten in Raalte kan ik helaas niet aanwezig zijn bij de D66 Nieuwjaarsborrel. Sinds een paar maanden zijn namelijk alle raadsactiviteiten in de gemeente Raalte gepland op alle donderdagen, vandaar mijn afwezigheid bij jullie. Er staan in Raalte vanavond meerdere vergaderingen gepland. De te bespreken onderwerpen zijn te belangrijk om te laten schieten.
Voor mij persoonlijk was 2018 een heel erg moeilijk jaar. Na mijn openhartoperatie in april volgde een maandenlange moeizame revalidatieperiode. In die periode ben ik op een fantastische wijze vervangen door Peter Moorman. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Inmiddels ben ik dusdanig opgeknapt dat ik weer kon beginnen als raadslid.

Vrienden………..; D66 Raalte kiest voor een bereikbaar-, duurzaam en Vitaal Raalte. Hier leggen we dan ook onze nadruk op in deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin Raalte een éénmansfractie kent. In een gemeenteraad met 25 raadsleden betekent dat dat we ons als D66 niet een al te grote politieke broek kunnen aantrekken. Wel zal de fractie zich blijven profileren op voor ons belangrijke thema’s. Opvallend was dat de grootste partijen ons na de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd hebben voor collegedeelname. Mogelijk vanuit onze constructieve opstelling in de vorige raadsperiode. Weliswaar moest een eventuele deelname in combinatie met de Partij van de Arbeid, ook een éénmansfractie, en dan gezamenlijk voor één parttime wethouderspost. Daar is het uiteindelijk niet van gekomen. D66 Raalte heeft de onderhandelingsstekker eruit gehaald en besloten om in de oppositie door te gaan.

D66 Raalte heeft vanaf het begin van haar bestaan in de raad Raalte (vanaf 2010) een redelijk constante groep leden die over allerlei zaken meedenkt. We noemen dat ‘De steunfractie’.
We kozen er ooit voor om zowel verenigingszaken- ledenzaken als politieke zaken in gezamenlijkheid aan te pakken in de vergaderingen. We hebben niet al te veel leden en daarmee kon er cohesie ontstaan. Zowel D66 afdelingsaangelegenheden als politieke agendapunten werden in één vergadering besproken.
De vergaderstructuur in de gemeenteraad van Raalte is echter recentelijk fors veranderd. Het is het resultaat van een door D66 Raalte aangejaagde bestuurlijke vernieuwingsslag in de raad. Hierdoor zullen op donderdagavonden meerdere vergaderingen op dezelfde tijd gepland staan. Omwille van effectiviteit hebben we besloten om de steunfractie voortaan puur op politieke agendapunten te richten ter ondersteuning van de gemeenteraadsfractie. Dit betekent dat er wellicht bepaalde leden niet meer aanwezig zijn op de vaste steunfractieavonden. Ik hoop oprecht dat deze actieve leden uit Raalte actief blijven voor de vereniging. Hier ligt een schone taak voor het afdelingsbestuur.

Het is zaak voor D66 niet alleen belangrijk om de huidige leden te behouden, maar ook om nieuwe mensen aan ons te binden. In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en volgens mij moeten we nu al heel goed nadenken hoe we lokale leden bereid kunnen vinden om op de lijst te willen staan. Dat was afgelopen jaar al niet te makkelijk in Raalte en ik voorzie dat het in 2020 nog lastiger gaat worden als er niets veranderd. Er zal een goed bestuurlijk plan moeten liggen in deze periode, te beginnen in 2019. Hoofddoel is dus een flinke stijging van het aantal leden in Raalte en daarmee de goede borging voor de toekomst.

Dat het voor D66 een goed jaar mag worden, voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart (met natuurlijk de nodige Sallandse Statenleden) en voor de Europese verkiezingen in mei. Daarop wil ik proosten. Ik wil jullie via deze weg allen een heel goed, succesvol en vooral gezond 2019 wensen ! Voor de vereniging, voor de afdeling, voor de leden, voor de fracties. Proost !!

Bert Terlouw
Fractievoorzitter D66 Raalte”