Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 maart 2018

Kritische Hans van Holten in Regiegroep ‘Belevingsvlucht Lelystad’

Op woensdag 30 mei 2018 zal een Boeing 737 een belevingsvlucht maken over de nu geplande aan- en afvliegroutes voor Lelystad Airport. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft hiermee invulling aan een oproep die eind 2017 door onder meer inwoners van Salland werd gedaan. Het doel van de belevingsvlucht is om bewoners van de gebieden die straks onder de beoogde vliegroutes van Lelystad Airport liggen het geluid van een vliegtuig in de eigen omgeving te laten ervaren.

Om de belevingsvlucht te laten aansluiten bij verwachtingen van bewoners en andere betrokkenen, is op initiatief van het Ministerie een Regiegroep samengesteld. Tijdens een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst in Zwolle werden afgelopen woensdag geïnteresseerden ingewijd in de uitgangspunten van de Regiegroep.

Hans van Holten – kandidaat gemeenteraadslid voor D66 Raalte – werd daar benoemd tot lid van de Regiegroep. Hij is daarmee één van de twee vertegenwoordigers voor de provincie Overijssel.

Leden van de Regiegroep bereiden de belevingsvlucht voor en doet dat in goed overleg met hun achterban. Uitgangspunten zijn daarbij:

  • definiëren van de randvoorwaarden voor de vlucht;
  • het in kaart brengen van locaties voor geluidsmetingen;
  • registratie van de belevingen ‘aan de grond’;
  • rapportage en evaluatie.

De Regiegroep bestaat uit 14 leden. Naast vertegenwoordigers uit de zes betrokken provincies zijn ook actiegroepen, natuur- en recreatiebelangen alsmede geluids- en vliegdeskundigen betrokken.

De voor de komende maanden geplande werkbijeenkomsten staan onder leiding van extern voorzitter Hans van der Vlist.

Van Holten: “zelf ben ik al lange tijd erg kritisch op het ‘Lelystad’ dossier. Ook als kandidaat gemeenteraadslid voor D66-Raalte ben ik vanuit de steunfractie gefocust op een zuivere procesgang. Met die invalshoek ben ik blij dat ik voor mijn achterban in Salland nu kan meewerken aan de vormgeving van de belevingsvlucht en de resultaten met hen kan delen.